خرید انگشتر با بهترین قیمت

اولین انگشترها در رم و مصرو بین النحرین پیدا شده اند.اولین فلزاتی که کشف شدند مس و طلا بودند به همبن دلیل بیشتر انگشترها مس و طلا بوده است.انگشتر از گذشته تا به امروز مورد استفاده بسیاری قرار میگیرند. مصریان باستان انگشتر های طلا را به فراعنه مورد استفاده قرارمیدادند.در رم باستان ازانگشتر بیشتر به عنوان مهر استفاده میشد و برده ها اجازه استفاده از انگشتر نداشتند. معمولا جنس این انگشترهااز آهن بوده است.

انواع انگشتر

خرید انگشتر عقیق

انگشتر عقیق

معمولا رکاب این انگشتر نقره میباشد و روی رکاب یک در کوهی از جنس سلیس قرار میگیرد.

انگشتر ازدواج

این انگشتر به عنوان عهد و پیمان بین دو نفر درنظر گرفته میشود.

انگشتر مذهبی

افرادی که مذهبی هستند از سنگ ها یا نوشته های خاصی به عنوان انگشتراستفاده میکنند.

استفاده از انگشتر در هرانگشت چه معنایی دارد?

انگشت کوچک

پوشیدن انگشتر در انگشت کوچک نماد هوش و عقاید شخصی است. به انگشت کوچک عطارد هم گفته میشود.

انگشت حلقه

پوشیدن انگشت حلقه دست راست نشان دهنده نامزدی و در دست چب به معنی ازدواج میباشد.

انگشت وسط

استفاده از انگشتر در این انگشت نماد حس مردانگی میباشد.

انگشت اشاره

نام دیگرآن ژوپیتر,خدای روم باستان میباشد و نماد قدرت و رهبری است.

انگشت شست

 پوشیدن انگشتر در انگت شصت نشان دهنده قدرت میباشد.

خرید ازسایت مای پی شاپ تجربه متفاوتی ازخرید را به شما هدیه میکند.