خرید مجسمه سرامیکی از پیج مای پی شاپ

مجسمه سرامیکی

هنری است که با سرامیک انجام میشود.سرامیک ها عام تر از سفال ها هستند.معمولا سرامیک ها حرارت میبینندو مقاوم تر هستند.پیشینه استفاده از سرامیک به 2000 سال پیش برمیگرددمجسمه های سرامیکی یکی از هنرهای صنایع دستی است که بسیارپرطرفدارمیباشد.

قیمت مجسمه های سرامیکی

مجسمه های سرامیکی به علت لعاب اطراف سفال خود قیمت بیشتری نسبت به مجسمه های سفالی دارند.

در مای پی شاپ  شما میتوانید تنوع بالایی از مجسمه های سرامیکی را مشاهده کرده وازکیفیت آن مطمئن باشید.