خرید شمع از پیج مای پی شاپ

استفاده از شمع به زمانی باز میگردد که به عنوان روشنایی مراسمات بهره میجستند. شمع ها در گذشته فیلتر نداشتند. اولین شمع فیلتر دار به3000سال قبل دوره مصر باستان برمیگردد. مصریان باستان پاپیروس را درون پیه نهنگ یاموم عسل قرار میدادند و از آن به عنوان روشنایی در مراسمات خود استفاده میکردند شمع ها از گذشته تا به حال بسیار مورد استفاده قرار گرفته است.در نیمه اول قرن21 با پیدایش نفت تولید شمع ها افزایش یافت و به یک آیتم محبوب تبدیل شد.امروزه شمع های مختلف با اشکال وحتی رنگهای مختلف تولید میشود.از شمع های معطر در عطر درمانی استفاده میشود. روشن کردن شمع ها بسیار پر انرژی میباشدزیرا دارای عناصر چهارگانه کائنات آب(موم),خاک(فتیله),باد(هوای محیط) و آتش(روشن کردن شمع) میباشد از این رو از شمع ها در مراسمات مذهبی, جشن تولد هاو حتی برای تزیین فضای رمانیک استفاده میشود.

در مای پی شاپ شما میتوانید انواعی از شمع ها را پیداو خریداریکنید و از آن لذت ببرید.