ظروف سفالی و سرامیکی

هنر سفالگری از قدیمی ترین هنر ها و صنایع دستی در جهان است که قدمت ده هزار ساله دارد. ظروفسفالای اولیه بدون طرح بودند و هیچ گونه نقش و نگاری نداشتند. با گذشت زمان و پیشرفت بشریت سفالگری ارتقا یافت. بعد از گذشت قرن ها در طول مدت زمان و پیشرفت بشریت سفالگری ارتقا یافت و بشر یادگرفت که فرمول های پیچیده ای را به کار برند و از حرارت بیشتری استفاده کردند و سرامیک ها را به وجود آوردند.

سفال ازخاک رس تهیه میشودرنگ این خاک قرمز است که به علت وجود آهن میباشد.حرارت پخت سرامیک از سفال خیلی بیشتر است. معمولا سامیک ها درون قالب میریزند تا فرم بگیرد.

ویژگی های یک ظروف سفالی یا سرامیکی خوب چیست?

1- متقارن بودن کار

2-مرغوب بودن لعاب در ظروف سرامیکی

3-اگر نقش و نگار روی ظروف است از رنگ آمیزی آن مطمئن شوید.

ما درسایت مای پی شاپ تلاش کردیم بهترین کیفیت از ظروف سفالی و سرامیکی را دراختیار مخاطبین خود قرار دهیم تا تجربه یک خرید خوب را به شما هدیه دهد.